Препоръки и резолюции

 • Препоръка CM/Rec(2013)1

  Препоръка CM/Rec(2013)1

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно равенството между половете и медиите1

   

  (Приета от Комитета на министрите на 10 юли …

 • Препоръка CM/Rec(2013)2

  Препоръка CM/Rec(2013)2

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно осигуряване на пълноценно включване на деца и младежи с увреждания в обществото

  (Приета …

 • Препоръка CM/Rec(2014)3

  Препоръка CM/Rec(2014)3

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно опасните правонарушители

  (Приета от Комитета на министрите на 19 февруари 2014 г.,

  на 1 …

 • Препоръка CM/Rec(2014)4

  Препоръка CM/Rec(2014)4

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно електронния мониторинг

  (Приета от Комитета на министрите на 19 февруари, 2014 г. на 1192 …

 • Препоръка CM/Rec(2014)6

  Препоръка CM/Rec(2014)6

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно ръководни насоки за човешките права на потребителите в Интернет

   

  (Приета от Комит …