Препоръки и резолюции

 • Препоръка Rec (2003) 14

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003) 14 на Комитета на министрите на държавите-членки относно оперативната съвместимост на информационните сист …

 • Препоръка Rec (2003) 16

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003) 16 на Комитета на министрите на държавите-членки относно изпълнението на административните и съдебни решен …

 • Препоръка Rec (2003) 17

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003) 17 на Комитета на министрите на държавите-членки относно прилагането на разпоредбите

  (Приета от Комитета …

 • Препоръка Rec (2003) 20

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003) 20 на Комитета на министрите на държавите-членки относно нови начини за справяне с младежката престъпност …

 • Препоръка Rec (2003) 22

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003) 22 на Комитета на министрите на държавите-членки относно условното освобождаване (освобождаването под гаранци …