Препоръки и резолюции

 • Препоръка Rec (2003)23

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите на държавите-членки относно управлението от страна на администрациите на затворни …

 • Препоръка Rec (2003)3

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003)3 на Комитета на министрите на държавите-членки относно балансираното участие на жените и мъжете във взема …

 • Препоръка Rec (2003)4

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003)4 на Комитета на министрите на държавите-членки относно общите правила срещу корупцията при финансирането н …

 • Препоръка Rec (2003)5

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec (2003)5 на Комитета на министрите на държавите-членки относно мерки за задържане на лица, търсещи убежище 1

  (Пр …

 • Препоръка Rec (2005) 10

  Съвет на Европа Комитет на министрите

  Препоръка Rec (2005) 10 на Комитета на министрите на държавите-членки, свързана със "специалните техники за разследване" във връзк …