Препоръки и резолюции

 • Препоръка Rec(2005)4

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec(2005)4

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно подобряване на жилищните условия на ромите и чергар …

 • Препоръка Rec(2005)9

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec(2005)9

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно защитата на свидетелите и сътрудниците на правосъди …

 • Препоръка Rec(2006)13

  Препоръка Rec(2006)13

  на Комитета на министрите на държавите членки   относно временното задържане под стража, условията, при които то се упражнява и гаранциите сре …

 • Препоръка Rec(2006)2

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА

  КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec(2006)2

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно Европейските правила за затворите 1

   

  (Прие …

 • Препоръка Rec(2006)8

  СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ

  Препоръка Rec(2006)8 На Комитета на министрите на държавите членки относно помощта, оказвана на жертви на престъпления

  (Приета …