Всички новини

Image not found.

Публикуван е нов брой на Бюлетин Решения на ЕСПЧ по дела срещу България

1 февруари 2024

Бюлетин брой 28 съдържа кратки резюмета на постановените в периода октомври-декември 2023 г. решения на ЕСПЧ по същество и по допустимост.

Решенията на Съда са сист …


Image not found.

Публикуван е брой 24 на Бюлетин Решения на ЕСПЧ по дела срещу България

20 април 2023

Бюлетинът съдържа кратки резюмета на постановените в периода октомври-декември 2022 г. решения на ЕСПЧ по същество и по допустимост.

Решенията на Съда са системат …


Image not found.

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ

13 януари 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ИЗДАДЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СРЕД АДВОКАТИ „ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ВЪРХУ КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБИТЕ ДО ЕВРОП …


Image not found.

Публикации на български език

4 януари 2023

На интернет страницата на Европейския съд по правата на човека са публикувани български преводи на информационни справки относно практиката на Съда по темите "Родителски …


Image not found.

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото "П.Х. срещу България" (жалба № 46509/20)

11 октомври 2022

По това дело Съдът разглежда оплакване относно правната уредба, касаеща промяната на гражданската регистрация във връзка с промяна на пола и отказа на националн …