Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Tahirova срещу Азербайджан (резюме)

  Номер на жалба: 47137/07

  Дата на постановяване: 03.10.2013 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126542 

  Члено …

 • Titarenko срещу Украйна (резюме)

  Номер на жалба:31720/02

  Дата на постановяване:20.09.2015 г.

  Вид на решението:По същество

  Досие в HUDOC:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113273

  Членове на Конв …

 • Torregianni срещу Италия

  Номер на жалба:43517/09;35315/10;37818/10;46882/09;55400/09;57875/09;61535/09

  Дата на постановяване:8.01.2013 г.

  Вид на решението:По същество

  Досие в HUDOC:http:// …

 • Ullens de Schooten and Rezabek срещу Белгия

  Номер на жалба:3989/07;38353/07

  Дата на постановяване: 20.09.2011 г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108382

  Членове от …

 • Vallianatos and others срещу Гърция (резюме)

  Номер на жалба: 29381/09;32684/09

  Дата на постановяване: 7.11.2013г.

  Вид на решението: По същество

  Досие в HUDOC:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128294

  Члено …