Анотирана съдебна практика на ЕСПЧ

 • Starokadomskiy срещу Русия (2)

  № НА ЖАЛБАТА ПРЕД ЕСПЧ: 27455/06

  ДАТА НА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ЕСПЧ: 13.03.2014 г.

  ВИД НА РЕШЕНИЕТО: По същество

  ДОСИЕ В HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/ …

 • Stefanica и други срещу Румъния (резюме)

  № НА ЖАЛБАТА ПРЕД ЕСПЧ: 38155/02

  ДАТА НА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ЕСПЧ: 02.02.2010 г.

  ВИД НА РЕШЕНИЕТО: По същество

  ДОСИЕ В HUDOC : http://hudoc.echr.coe. …

 • Sutyagin срещу Русия резюме

  Номер на жалба: 30024/02

  Дата на постановяване:03.05.2011 г.

  Вид на решението:По същество

  Досие в HUDOC:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104651

  Членове от Кон …

 • Svinarenko and Slyadnev срещу Русия (резюме)

  Номер на жалба: 32541/08; 43441/08

  Дата на постановяване:17.07.2014 г.

  Вид на решението:По същество

  Досие в HUDOC:http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145817

  Член …