Препоръки и резолюции

 • Препоръка CM/Rec(2008)6

  Препоръка CM/Rec(2008)6

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно мерките за насърчаване на спазването на свободата на изразяване и информация по отношени …

 • Препоръка CM/Rec(2009)10

  Препоръка CM/Rec(2009)10

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно интегрирани национални стратегии за закрила на децата от насилие

  (Приета от Комитета н …

 • Препоръка CM/Rec(2009)11

  Препоръка CM/Rec(2009)11на Комитета на министрите на държавите-членкиотносно принципите за продължителнипълномощни и предварителни разпореждания за неправоспособност

  & …

 • Препоръка CM/Rec(2009)12

  Препоръка CM/Rec(2009)12 на Комитета на министрите на държавите-членкиотносно принципите за изчезнали лица и презумпцията за смърт

   

  (Приета от Комитета на …

 • Препоръка CM/Rec(2009)3

  Препоръка CM/Rec(2009)3

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно наблюдението на защитата на човешките права и достойнството на лицата с психични разстро …