Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод и резюме на решението на ЕСПЧ по жалба "Янчовичин срещу България"

20 май 2021

На 16.03.2021 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото „Янчовичин срещу България". 

Жалбоподателят се оплаква, че е бил малтретиран в …


Image not found.

Превод и резюме на решението на ЕСПЧ по жалба "Байраков срещу България"

20 май 2021

На 14.05.2020 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът) постанови решение по делото "Байраков срещу България".

През 2012 г. жалбоподателят бил задържан п …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 17, януари - март 2021 г.

7 април 2021

Нa humanrights.bg е публикуван новият брой на Бюлетина с решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България.

Бюлетинът е разработен …