Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

От шест на четири месеца се променя срокът за подаване на жалби пред Eвропейския съд по правата на човека

27 януари 2022

Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) влезе в сила на 1 Август 2021 след подписването и ратифицирането му от 47-те страни ч …


Image not found.

Годишна пресконференция на ЕСПЧ

27 януари 2022

Президентът на Европейския съд по правата на човека Робърт Спано проведе традиционната за откриването на съдебната година пресконференция, която беше излъчена на живо в И …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 19, юли - септември 2021 г.

2 декември 2021

Бюлетинът „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода юли - септември 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика & …