Материални и процесуални гаранции за защита на правото на лична свобода и сигурност в българското законодателство (наказателни аспекти)

Николай Ангелов, съдия, АССГ