Закрила на правото на живот и гаранции срещу изтезания и нечовешко унизително отнасяне по българския закон и европейската конвенция

Здравка Калайджиева, съдия в ЕСПЧ в периода 2008-2015 г.