Изменение на НПК във връзка с международни актове на Съвета на Европа в областта на правното сътрудничество по наказателни дела

Автор: Павлина Панова