Чл. 6 – основни понятия – съдържание и обхват; пряка приложимост по наказателни дела

Автор: Павлина Панова

Членове от Конвенцията: (Чл. 6) Право на справедлив съдебен процес