Чл. 6 ЕКЗПЧОС – право на справедлив съдебен процес (гражданскоправни аспекти)

Автори: Майя Русева и Румяна Бончева

Членове от Конвенцията: (Чл. 6) Право на справедлив съдебен процес