Доклад на Холандския институт по правата на човека (SIM) за съответствието на българското законодателство и практика с европейските стандарти, отнасящи се до прилагането на чл. 2 и чл. 3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

Докладът се издава в рамките на проекта “Гражданското общество в подкрепа на стабилната политика на България за гаранции по правата на човека”, финансиран от програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Партньори по проекта са Холандският център по правата на човека (SIM), Националният институт по правосъдие и Фондация “Български адвокати за правата на човека”

Членове от Конвенцията: (Чл. 2) Право на живот и (Чл. 3) Забрана на изтезанията