Доклад на холандския институт по правата на човека (SIM) за съответствието на българското законодателство и практиката по прилагането му с европейските стандарти, отнасящи се до действието на Протокол №4 и Протокол № 7 към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи /ЕКЗПЧОС/ (правото на свободно придвижване)

Докладът се издава в рамките на проекта “Гражданското общество в подкрепа на стабилната политика на България за гаранции по правата на човека”, финансиран от програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Партньори по проекта са Холандският център по правата на човека (SIM), Националният институт по правосъдие и Фондация “Български адвокати за правата на човека”

Членове от Конвенцията: (П 4) и (П 7) Протокол № 4 и Протокол №7