Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 16, 2020 г.

Нa humanrights.bg е публикуван новият брой на е-Бюлетина с решения на ЕСПЧ по дела срещу България за цялата  2020 г. Продължаваме с усилията да обобщаваме актуалната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за улеснение при прилагане на правозащитните стандарти на Европейската конвенция за правата на човека. В настоящия брой са включени всички 53 решения, постановени през 2020 г.  Това издание на Бюлетина е осъществено с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма "Правосъдие", "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ” и е продължение на една от добрите практики, стартирали в рамките на програмен период 2009 – 2014.  Документът ще се публикува периодично, четири пъти в годината и ще съдържа кратки резюмета на постановените от ЕСПЧ решения по същество и по допустимост. Решенията на Съда ще бъдат систематизирани по членове на Конвенцията и ще съдържат линкове към оригиналния текст на решението на интернет страницата на ЕСПЧ, както и към превод на български език.

Броевете на бюлетина са достъпни на страницата на МП и на humanrights.bg.