Презентация: Принципът за пропорционалност в практиката на ЕСПЧ

На humanrights.bg е публикувана презентацията „Принципът за пропорционалност в практиката на ЕСПЧ“. Презентацията е изготвена от г-жа Мария Димитрова, правителствен агент в дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" в Министерство на правосъдието. Презентацията е достъпна за изтегляне в Powerpoint формат и може да бъде видяна и онлайн.