Публикуван е нов брой на Бюлетин Решения на ЕСПЧ по дела срещу България

Бюлетин брой 28 съдържа кратки резюмета на постановените в периода октомври-декември 2023 г. решения на ЕСПЧ по същество и по допустимост.

Решенията на Съда са систематизирани по членове от Конвенцията, посочени са и линкове към оригиналните текстове на страницата на Съда.

Бюлетинът е разработен в рамките на предефиниран проект № 5 „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“ рег. № 93-00-77/04.03.2020 г, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по Програма “Правосъдие“ .

Брой 28 на бюлетина, както и бюлетините за предишните периоди са достъпни тук.