Публикации на български език

На интернет страницата на Европейския съд по правата на човека са публикувани български преводи на информационни справки относно практиката на Съда по темите "Родителски права", "Домашно насилие" и "Използване на сила от страна на полицията по време на демонстрации" (https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/bulgarian).